Konsultacje społeczne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Raport z przeprowadzonych w dniach od 23 października 2017r. do dnia 6 listopada 2017r. konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-11-17 14:18:48
Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie konsultacji społecznych z wyborcami 2017-06-21 08:41:27
Raport z przeprowadzonych w dniach od 26 września 2016r. do dnia 20 października 2016r. konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-11-30 09:58:17
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Strategii Oświaty Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2020" 2016-02-16 14:25:37
Raport z przeprowadzonych od dnia 19 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, a także zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 2015-11-17 15:45:31
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dot. zmian w trybie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2015-10-19 15:04:49
Uchwała Nr 194/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-10-08 13:08:53
Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego 2015-08-06 12:55:35
Projekt aktualizacji do konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego" 2015-06-02 15:08:47
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym dot. przygotowywanej "Strategii Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" 2014-04-25 09:42:27
Projekt do konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego" 2013-10-22 14:28:45