Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 5 1
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 39 126
Referat Promocji i Informacji 18 2
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 1 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 23 59
Wydział Drogownictwa 38 49
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 4 0
Wydział Finansowy 1 1
Wydział Geodezji i Kartografii 57 187
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 11
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 9 17
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 50 183
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 3 21
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak