Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 5 0
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 50 117
Referat Promocji i Informacji 4 4
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 0 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 32 48
Wydział Drogownictwa 24 29
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 0
Wydział Finansowy 2 2
Wydział Geodezji i Kartografii 72 207
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 6 2
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 17 2
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 6 15
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 28 104
Geolog Powiatowy 0 1
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 133 7
Referat Promocji i Informacji 14 318
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 2 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 105 28
Wydział Drogownictwa 53 47
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 0
Wydział Finansowy 6 2
Wydział Geodezji i Kartografii 120 126
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2 0
Wydział Komunikacji i Transportu 11 6
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 14 12
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 40 0
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 17 10
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 19 0
Geolog Powiatowy 3 2
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 7 42
Referat Promocji i Informacji 12 0
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 0 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 0 0
Wydział Drogownictwa 0 0
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 2
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji i Kartografii 0 0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 0 0
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 71 0
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak