Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 19 0
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 0 0
Członek Zarządu 0 0
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Pacjenta i Zdrowia 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 7 34
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Społecznych 0 0
Referat Nadzoru Właścicielskiego 0 0
Referat Promocji i Informacji 6 0
Referat Promocji, Informacji i Kontaktów z Mediami 0 0
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Rzecznik Prasowy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych 0 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 0 0
Wydział Drogownictwa 0 0
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 2
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Wydział Geodezji i Kartografii 0 0
Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 0 0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 0 0
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 36 0
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 20 0
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 0 0
Członek Zarządu 0 0
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Pacjenta i Zdrowia 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 22 0
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Społecznych 0 0
Referat Nadzoru Właścicielskiego 0 0
Referat Promocji i Informacji 4 0
Referat Promocji, Informacji i Kontaktów z Mediami 0 0
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Rzecznik Prasowy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych 0 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 0 0
Wydział Drogownictwa 0 0
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 0
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Wydział Geodezji i Kartografii 2 3
Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 0 0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 0 0
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 66 294
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak