Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 12
Geolog Powiatowy 4 1
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 7 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 28 20
Referat Promocji i Informacji 11 5
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 4 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 76 73
Wydział Drogownictwa 33 63
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 2 0
Wydział Finansowy 9 3
Wydział Geodezji i Kartografii 70 239
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 1 2
Wydział Komunikacji i Transportu 127 133
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 10 30
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 57 94
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 16 19
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 38 79
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 10 7
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 34 27
Referat Promocji i Informacji 9 0
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 0 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 89 103
Wydział Drogownictwa 75 93
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 0 0
Wydział Finansowy 2 1
Wydział Geodezji i Kartografii 99 283
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 4 0
Wydział Komunikacji i Transportu 208 185
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 32 26
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 125 121
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 22 57
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 36 1
Geolog Powiatowy 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 64 162
Referat Promocji i Informacji 22 3
Referat Transportu i Zarządzania Ruchem 0 0
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 1 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 66 92
Wydział Drogownictwa 80 89
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 6 1
Wydział Finansowy 1 1
Wydział Geodezji i Kartografii 141 361
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 3 11
Wydział Komunikacji i Transportu 0 2
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 13 26
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 107 264
Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu 18 22
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak