Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz. U z 2015 poz. 1255) Powiat Kutnowski informuje, iż uruchomił następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

-    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7,pokój nr 50, tel. /24/ 357-41-75,

-    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1, tel. /24/ 352-04-15

-    ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

-    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, tel. /24/ 351-20-16

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje osobie fizycznej (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub

8)  która jest w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) udostępnia się wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu kutnowskiego oraz harmonogram określający dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
 

W 2 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast w 2 pozostałych - organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej GRUDZIEŃ 2017

 

Lp.

Adres punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny,

w których udzielana

jest nieodpłatna pomoc prawna

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

pokój nr 50

 

tel. /24/ 357-41-75

poniedziałek, środa, czwartek

w godz. 7:30 – 11:30

 

wtorek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

 

05.12.2017r. w godz. 9:00 - 14:30

06.12.2017r. w godz. 7:30 - 10:00

27.12.2017r. - nieczynne

Radca prawny

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno

pokój nr 1

 

tel. /24/ 352-04-15

01.12.2017r. –   7:30 – 11:30

04.12.2017r. – 11:30 – 15:30

05.12.2017r. – 10:00 – 14:00

06.12.2017r. – 10:00 – 14:00

07.12.2017r. –   7:30 – 12:30

08.12.2017r. – 10:00 – 14:00

11.12.2017r. – 10:00 – 14:00

12.12.2017r. – 10:00 – 14:00

13.12.2017r. – 11:30 – 15:30

14.12.2017r. – 10:00 – 14:00

15.12.2017r. –   7:30 – 11:30

18.12.2017r. –   7:30 – 12:30

19.12.2017r. –   7:30 – 11:30

20.12.2017r. – 10:00 – 14:00

21.12.2017r. – 10:00 – 14:00

22.12.2017r. –   7:30 – 12:30

27.12.2017r. –   7:30 – 11:30

28.12.2017r. – 10:00 – 14:00

29.12.2017r. – 10:00 – 14:00

 

Adwokaci

3.

 

 

ul. Poznańska 15

99-340 Krośniewice

 

 

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokat

4.

 

 

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel. /24/ 351-20-16

 

 

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokat

 

 

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017 (zmiana 24.01.2017 - PCPR)

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017 (zmiana 31.01.2017 - ul.Kr.Jadwigi 7)

HARMONOGRAM LUTY 2017

HARMONOGRAM LUTY 2017 (zmiana 22 i 23.02.2017 - ul.Kr.Jadwigi 7)

HARMONOGRAM MARZEC 2017

HARMONOGRAM MARZEC 2017 (zmiana 27,28,29.03.2017r. - ul.Kr.Jadwigi)

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM MAJ 2017

HARMONOGRAM CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM LIPIEC 2017

HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2017

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017 (zmiana)

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017 (zmiana- ul.Krzywoustego 11)

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2017

HARMONOGRAM LISTOPAD 2017

HARMONOGRAM LISTOPAD 2017 (zmiana, ul. Krzywoustego 11, 23.11.2017r., 27.11.2017r.)

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017 (zmiana, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-06.12.2017r.)

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017 (zmiana, ul. Krzywoustego 11)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 14-01-2016 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 06-12-2017 13:26:44