Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2030) Powiat Kutnowski informuje, iż uruchomił następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

-    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7,pokój nr 50, tel. /24/ 357-41-75,

-    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1, tel. /24/ 352-04-15

-    ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

-    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, tel. /24/ 351-20-16

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje osobie fizycznej (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub

8)  która jest w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) udostępnia się wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu kutnowskiego oraz harmonogram określający dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
 

W 2 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, natomiast w 2 pozostałych - organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej KWIECIEŃ 2018 rok

 

Lp.

Adres punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny,

w których udzielana

jest nieodpłatna pomoc prawna

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

pokój nr 50

tel. /24/ 357-41-75

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Radcy prawni

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno

pokój nr 1

 

tel. /24/ 352-04-15

03.04.2018r. –    7:30 – 11:30

04.04.2018r. –    7:30 – 11:30

05.04.2018r. –  10:00 – 14:00

06.04.2018r. –    7:30 – 11:30

09.04.2018r. –  10:00 – 14:00

10.04.2018r. –  10:00 – 14:00

11.04.2018r. –    7:30 – 11:30

12.04.2018r. –    7:30 – 11:30

13.04.2018r. –  10:00 – 14:00

16.04.2018r. –  10:00 – 14:00

17.04.2018r. –    7:30 – 11:30

18.04.2018r. –    8:30 – 12:30

19.04.2018r. –    7:30 – 11:30

20.04.2018r. –  10:00 – 14:00

23.04.2018r. –    7:30 – 11:30

24.04.2018r. –  10:00 – 14:00

25.04.2018r. –  10:00 – 14:00

26.04.2018r. –    7:30 – 11:30

27.04.2018r. –  10:00 – 14:00

30.04.2018r. –  10:00 – 14:00

 

Adwokaci

3.

 

 

ul. Poznańska 15

99-340 Krośniewice

 

 

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokaci

4.

 

 

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel. /24/ 351-20-16

 

 

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokaci

 

 

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017 (zmiana 24.01.2017 - PCPR)

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2017 (zmiana 31.01.2017 - ul.Kr.Jadwigi 7)

HARMONOGRAM LUTY 2017

HARMONOGRAM LUTY 2017 (zmiana 22 i 23.02.2017 - ul.Kr.Jadwigi 7)

HARMONOGRAM MARZEC 2017

HARMONOGRAM MARZEC 2017 (zmiana 27,28,29.03.2017r. - ul.Kr.Jadwigi)

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM MAJ 2017

HARMONOGRAM CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM LIPIEC 2017

HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2017

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017 (zmiana)

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017 (zmiana- ul.Krzywoustego 11)

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2017

HARMONOGRAM LISTOPAD 2017

HARMONOGRAM LISTOPAD 2017 (zmiana, ul. Krzywoustego 11, 23.11.2017r., 27.11.2017r.)

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017 (zmiana, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-06.12.2017r.)

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2017 (zmiana, ul. Krzywoustego 11)

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2018

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2018 (zmiana, ul. Królowej Jadwigi 7)

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2018 (zmiana, ul. Krzywoustego 11, 26.01.2018r.)

HARMONOGRAM LUTY 2018

HARMONOGRAM LUTY 2018 (zmiana, ul. Królowej Jadwigi 7 - 16.02.2018r.)

HARMONOGRAM MARZEC 2018

HARMONOGRAM MARZEC 2018 (zmiana, ul. Krzywoustego 11 - 30.03.2018r.)

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2018

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 14-01-2016 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 04-04-2018 09:48:46