Ogłoszenia, informacje, komunikaty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji młyna zbożowego prowadzoną przez GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 99-300 Kutno 2018-05-18 10:16:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B 2018-05-16 12:54:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 A 2018-05-16 12:53:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 2018-05-16 12:52:38
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno 2018-05-16 12:50:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7 2018-05-16 12:49:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a 2018-05-16 12:48:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:55:38
Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:41:51
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych - dokument stracił ważność 2018-03-06 09:01:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-02-05 09:00:31
Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:35:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-01-08 12:43:35
Informacja dotycząca wydania pozwolenia zintegrowanego - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:46:23
Informacja Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego - dokument stracił ważność 2017-12-18 12:26:24
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-12-01 09:53:42
INFORMACJA dotycząca podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Kutnowski - październik 2017r. 2017-11-20 14:05:35
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych 2017-10-25 11:53:19
Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-10-18 07:57:00
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2017-10-04 14:07:36
Informacja w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2017-09-29 12:39:35
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-16 15:04:02
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-14 10:37:32
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:43:52
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:34:26
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-06-21 13:25:26
DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 07 czerwca 2017r. o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kotliska, gmina Kutno 2017-06-12 13:05:47
INFORMACJA o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego 2017-06-06 13:50:15
INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery 2017-05-29 09:32:21
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-25 09:14:11
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:38:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy 2017-05-16 12:19:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa 2017-05-10 09:11:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w gminie Strzelce w obrębach: Klonowiec Stary oraz Wola Raciborowska 2017-05-02 08:02:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:47:33
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowościach : Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy 2017-04-20 13:01:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery 2017-03-24 08:32:46
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2017-03-24 08:25:59
OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-07 15:05:32
DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 02 marca 2017 roku ustalająca jakie nieuchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-03-06 08:29:51
INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku 2017-02-22 12:54:32
Uchwała Nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-02-09 14:13:57
INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-01-26 08:32:36
INFORMACJA o wyborze oferty "Wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kutnowskiego 2017-01-24 11:07:49
INFORMACJA dotycząca postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz 2017-01-17 07:48:12
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie - konkurs ofert na oddanie nieruchomości w użyczenie 2017-01-12 09:15:06
INFORMACJA o zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2016-12-06 08:05:41
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2016 roku o zamiarze użyczenia nieruchomości 2016-11-15 08:24:49
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi lokalnej w południowo - wschodniej części miasta Krośniewice" 2016-11-10 09:56:24
ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic nieruchomości 2016-11-08 10:18:05
INFORMACJA - Starosta Kutnowski informuje, iż w dniu 23 września 2016 roku upłynął termin wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Koralew, Wieszczyce oraz Zgórze w jednostce ewidencyjnej Strzelce 2016-10-06 14:51:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-10-03 11:45:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2016-10-03 11:30:20
OBWIESZCZENIE Starosty Kutnowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania 2016-09-02 13:11:56
INFORMACJA - Starosta Kutnowski informuje, iż w terminie od 5 do 23 września 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 odbędzie się wyłożenie projektów operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Strzelce w obrębach: Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Zaranna, Wieszczyce oraz Zgórze 2016-08-16 11:59:45
OBWIESZCZENIE - informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Troczewskiego oraz Żwirki i Wigury w Kutnie 2016-08-05 11:20:36
Obwieszczenie - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Troczewskiego oraz Żwirki i Wigury w Kutnie 2016-06-24 09:48:47
Ogłoszenie o przesunięciu terminu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz.1440 z późniejszymi zmianami) w celu wyłonienia operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-06-15 10:18:56
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie - dokument stracił ważność 2016-05-24 16:02:49
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52 - dokument stracił ważność 2016-05-20 10:50:58
Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-26 13:34:59
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi gminnej Nr 102318E wraz z jej przebudową w miejscowości Grochów, Nowe Grodno i Grodno, gmina Nowe Ostrowy 2016-04-19 13:19:15
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi gminnej Nr 102318E w miejscowości Grochów, Nowe Grodno i Grodno, gmina Nowe Ostrowy 2016-02-22 14:30:02
INFORMACJA o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kutnowski 2015-12-31 14:10:15
Raport z wyboru partnerów do projektu: "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania" 2015-12-31 13:51:53
Raport z wyboru partnerów do projektu: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" 2015-12-31 13:50:37
Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Dobrzelin oraz Decyzja nr RŚ.7648-1/06 z dnia 04.12.2015 r. o zmianie pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2017 r. 2015-12-15 15:23:36
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:36:48
Ogłoszenie o naborze partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:33:54
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego z dnia 9 listopada 2015 roku 2015-11-24 12:52:46
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:35:16
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:31:22
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kutnie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2015-11-04 15:23:28
Zawiadomienie o ustaleniu granic nieruchomości - Witawa, gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2015-10-30 12:05:13
Zawiadomienie o ustaleniu granic nieruchomości - Witoldów 3A, gm. Łanięta - dokument stracił ważność 2015-10-28 11:10:10
Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kutnowskiego, do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim 2015-10-09 12:30:20
Informacja o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2015-10-07 09:32:42
Informacja dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu - oddział Dobrzelin 2015-09-17 12:39:25
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2015-08-25 08:12:46
Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie 2015-08-03 17:58:53
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 roku 2015-08-03 17:58:02
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie 2015-08-03 17:54:16
Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie kopaliny 2015-07-22 14:14:21
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KONIAREK 2015-07-15 15:20:54
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zmianami) 2015-06-01 14:43:44
INFORMACJA dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do oczyszczania ścieków pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Koniarek" 2015-05-11 14:38:05
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2015-04-07 15:13:54
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polska Sp. z o.o. 2015-03-02 15:09:11
INFORMACJA dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2014-12-08 13:14:56
INFORMACJA dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polonia Sp. z o.o. 2014-12-08 13:13:19
Informacja dla podmiotów posiadających zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 2014-08-19 15:15:20
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2014-07-02 11:37:18
KOMUNIKAT w sprawie wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 2014-06-24 09:32:32
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie, 2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi 2014-05-22 12:34:12
INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów do tegorocznej XI edycji konkursu "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego" 2014-04-02 13:36:50
OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko 2014-03-18 11:56:32
OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)" 2014-01-02 08:16:59
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 2013-12-18 12:14:19
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. projektów operatów opisowo-kartograficznych 2013-10-29 12:02:38
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego 2013-10-29 08:18:35
ZAPROSZENIE na konsultacje społeczne dot. projektu Programu współpracy na rok 2014 Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2013-10-23 11:55:43
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych 2013-09-16 10:31:02
KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dokumentów umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokuemntów 2013-07-11 13:01:49
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora: II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a, Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 2013-05-14 10:39:22
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2014 - 2017 2013-04-23 11:04:21
OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Spółki KSS Sp. z o.o. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 2013-04-11 13:38:13
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przeprowadzenie badania organizacyjno-finansowego dla Muzeum-Zamku w Oporowie oraz Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 2013-04-11 09:17:50
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 2013-04-05 13:58:29
INFORMACJA dotycząca ofert złożonych na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 2013-03-27 13:37:23
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2013-03-27 09:37:21
INFORMACJA dotycząca ofert złożonych na przeprowadzenie badania organizacyjno-finansowego dla Muzeum-Zamku w Oporowie oraz Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach w terminie: kwiecień-maj 2013 r. 2013-03-27 09:35:34
ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-03-08 14:01:26
OGŁOSZENIE o naborze na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2013-03-07 13:16:32
OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 2013-03-07 13:14:23
OGŁOSZENIE - Starostwo Powiatowe w Kutnie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania organizacyjno - finansowego dla Muzeum - Zamku w Oporowie i Muzeum im. Jerzego dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, dla których Organizatorem jest Powiat Kutnowski 2013-02-20 10:42:40
OGŁOSZENIE - Starostwo Powiatowe w Kutnie zaprasza do składanie ofert na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkamki 2013-02-19 10:38:44
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury io dziedzictwa narodowego oraz edukacja, oświata i wychowanie 2013-02-19 10:37:02
INFORMACJA o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-02-14 10:22:12
INFORMACJA o decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-01-23 14:48:35
INFORMACJA o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania opinii w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie. 2012-11-13 14:50:52
INFORMACJA o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania opinii w zakresie treści projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-13 14:37:34
INFORMACJA o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego 2012-11-12 09:04:33
Uchwała Nr 445/146/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2012-10-31 12:47:45
Uchwała Nr 444/146/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-10-31 12:43:49
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych 2012-10-29 13:05:55
Oferta realizacji zadania publicznego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2012-10-26 12:42:08
OFERTA realizacji zadania publicznego - kultura fizyczna 2012-10-26 12:39:48
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych 2012-10-19 14:17:25
OFERTA realizacji zadania publicznego - kultura, edukacja 2012-10-12 14:58:27
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie 2012-07-24 11:53:08
INFORMACJA o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego 2012-07-20 13:32:45
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2012-07-09 13:16:24
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko dyrektora: I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ZSZ Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie, MDK w Kutnie, SOSW Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie 2012-05-23 14:09:34
OFERTA realizacji zadania publicznego 2012-05-22 11:46:46
INFORMACJA o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Hamburger Pini sp. z o.o. 2012-05-07 14:23:07
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury kultury fizycznej 2012-04-16 14:43:26
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2012-04-05 12:31:13
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2012-02-22 14:44:51
INFORMACJA o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2012-01-25 14:58:15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2012-01-25 14:51:54
Informacja Zarządu Powiatu w Kutnie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2012-01-20 09:05:49
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Uchwała Nr 249/89/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-27 12:46:48
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej stanowiące załącznik do Uchwały Nr 242/88/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku 2011-12-21 15:53:43
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, stanowiące załacznik do uchwały Nr 241/88/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku. 2011-12-21 15:48:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, stanowiące załacznik do uchwały Nr 240/88/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku. 2011-12-21 15:44:04
INFORMACJA Zarządu Powiatu w Kutnie o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011 - 2014 z perspektywą do 2018 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-14 15:22:52
Informacja Zarządu Powiatu w Kutnie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2011-12-01 09:08:57
Zarząd Powiatu w Kutnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-11-30 13:56:56
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. operatu ewidencji gruntów i budynków. 2011-11-28 13:46:35
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania opinii w zakresie treści projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 2011-11-03 08:52:09
INFORMACJA Zarządu Powiatu w Kutnie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011 - 2014 z perspektywą dla 2018 r." 2011-10-25 11:34:03
Projekt rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-10-12 12:10:48
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno 2011-09-28 09:11:31
Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kutnowskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim. 2011-09-27 14:05:57
Informacja o wydaniu przez Starostę Kutnowskiego decyzji zmianiającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-09-08 07:50:30
INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2011-08-05 14:22:44
ZAWIADOMIENIE o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego 2011-07-28 14:03:07
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 dla instalacji do uboju zwierząt - trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-06-21 14:33:17
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 2011-06-07 09:53:43
INFORMACJA o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Bedlno 2011-04-07 14:41:35
OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie uchylenia pozwolenia zintegrowanego 2011-02-23 12:36:05
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2011-01-13 13:50:14
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-12-30 10:05:55
ZARZĄD POWIATU w Kutnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-11-17 16:33:08
INFORMACJA o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania postępowania zintegrowanego 2010-11-09 15:30:51
Informacja o wywieszeniu wykazu 2010-09-17 08:59:06
Informacja Komisji Konkursowej 2010-09-09 15:30:40
STAROSTA KUTNOWSKI zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kutnie przy ul. Metalowej 2010-08-02 09:35:36
STAROSTA KUTNOWSKI zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrzelin, gm. Żychlin 2010-08-02 09:34:13
Informacja 2010-07-26 10:44:38
STAROSTA KUTNOWSKI zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kutnie przy ul. Łęczyckiej 2010-06-01 11:25:31
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2010-03-03 13:40:19
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI - Projekt Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 2009-12-17 11:16:50
STAROSTA KUTNOWSKI zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kutnie przy ul. Mickiewicza. 2009-12-04 12:01:39
INFORMACJA o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji do uboju zwierząt - trzody chlewnej w Kutnie 2009-12-02 13:14:30
ZARZĄD POWIATU w Kutnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2009-11-18 15:27:51
ZARZĄD POWIATU w Kutnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2009-11-18 15:27:25
Starosta Kutnowski informuje o wydaniu pozwolenia zintergowanego dla instalacji chowu drobiu 2009-09-07 08:57:59
Starosta Kutnowski zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowej położeonej w m.Kutno przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego 2009-09-03 11:14:39
Starosta Kutnowski zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowej położeonej w gminie Strzelce przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego 2009-08-28 08:20:59
Starosta Kutnowski zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego 2009-07-31 09:33:49
Dyrektor SPZOZ w Kutnie ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej 2009-07-22 14:29:32
informacja o proadzonym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu w Kutnie 2009-07-06 13:42:23
Informacja Starosty Kutnowskiego dla właścicieli nieruchomości 2009-06-24 15:41:42
ogłoszenie o zbyciu w drodze bezprzetargowej nieruchomości 2009-06-12 07:45:49
ogłoszenie o zbyciu w drodze bezprzetargowej nieruchomości 2009-06-12 07:43:43
Dyrektor SPZOZ w Kutnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni w budynku SPZOZ w Kutnie 2009-05-20 16:14:16
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 2009-03-31 14:12:45
informacja 2009-02-06 13:10:39
Projekt do konsultacji ''Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009'' 2009-01-26 13:05:37
Zarząd Powiatu w Kutnie informuje o sporządzeniu i skierowani do konsultacji społęcznych Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2008-10-16 13:37:48