Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-20 15:09:42 dodanie dokumentu
Oferta pracy na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-20 13:07:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt. "Ogólnopolskie seminarium sportowe Wing-Tsun KUNG-FU" Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 15:13:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 822/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych oraz trybu ich kontroli i rozliczenia. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 09:16:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 821/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 09:05:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr 821/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 09:03:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr 820/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 09:01:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr 821/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 09:01:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 820/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 08:55:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr 820/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-16 08:54:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "WĘDKĄ CZYSTYM WODOM CZEŚĆ" Luiza Michalska 2018-02-14 15:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 822/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu ich kontroli i rozliczania Luiza Michalska 2018-02-14 14:55:54 dodanie dokumentu
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej (ZP.272.7.2018.BM) Bartłomiej Michalak 2018-02-14 10:30:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Transportu i Zarządzania Ruchem w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-13 13:07:03 dodanie dokumentu
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie przy ul. Staszica 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowania terenu przy MDK w Kutnie" (ZP.272.6.2018.EK) Ewelina Kolosek 2018-02-12 14:12:45 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2018-02-12 11:33:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr 289/XLVII/2018 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:39:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr 288/XLVII/2018 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2018 r., PNIK-I.4131.8.2018 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:38:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr 819/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 634/197/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dotyczących zakupu i dostawy towarów i usług. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:36:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr 819/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 634/197/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dotyczących zakupu i dostawy towarów i usług. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 818/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:25:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 817/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:22:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 816/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-09 09:14:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 289/XLVII/2018 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 16:47:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 288/XLVII/2018 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2018 r., PNIK-I.4131.8.2018 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 16:43:05 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 16:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 818/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 15:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 817/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 15:45:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 816/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 15:38:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr 816/246/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 15:35:17 dodanie dokumentu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 11:29:56 dodanie dokumentu
Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 11:25:58 dodanie dokumentu
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 11:22:24 dodanie dokumentu
Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 11:15:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 815/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 710/215/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 5 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 10:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 814/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 10:05:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr 814/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 10:04:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 812/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 09:36:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr 813/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 09:36:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 812/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-02-07 09:31:48 dodanie dokumentu