Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie utwoerzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-20 14:27:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-19 15:21:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 741/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Beata Gawryszczak 2017-10-19 14:53:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-19 14:49:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 743/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Beata Gawryszczak 2017-10-19 13:43:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 742/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Beata Gawryszczak 2017-10-19 13:40:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 741/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Beata Gawryszczak 2017-10-19 13:11:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 740/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie Beata Gawryszczak 2017-10-19 13:08:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 739/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017r. Beata Gawryszczak 2017-10-19 13:06:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 738/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Beata Gawryszczak 2017-10-19 12:58:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 737/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017r. Beata Gawryszczak 2017-10-19 12:53:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 736/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Beata Gawryszczak 2017-10-19 12:50:41 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy w 2017 roku Elżbieta Filipiak 2017-10-18 15:10:03 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła cieplnego w budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 (ZP.272.90.2017) Waldemar Kadłubowski 2017-10-18 10:56:00 dodanie dokumentu
Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa Beata Gawryszczak 2017-10-18 07:57:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie do prac w Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ Beata Gawryszczak 2017-10-17 15:03:22 edycja dokumentu
Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie do prac w Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ Beata Gawryszczak 2017-10-17 15:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 735/221/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 października 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie Beata Gawryszczak 2017-10-16 14:26:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 734/221/2017 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski oraz jej wysokości Beata Gawryszczak 2017-10-16 14:23:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 733/221/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 października 2017r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sportowo - Rekreacyjno - Edukacyjnemu Grabski Kutno realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Beata Gawryszczak 2017-10-16 14:20:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 732/221/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 października 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017r. Beata Gawryszczak 2017-10-16 14:16:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 731/221/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Beata Gawryszczak 2017-10-16 14:11:45 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i wymianę instalacji wodociągowej dla POW Tęcza w Kutnie ul. Karłowicza 1 (ZP.272.88.2017) Waldemar Kadłubowski 2017-10-16 13:14:20 dodanie dokumentu
Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2017 r. Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-13 15:26:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim zmienione zarządzeniami Starosty Kutnowskiego: Nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 40/2015 z dnia 23 października 2015 roku i Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 roku Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-13 15:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów w jednostce ewidencyjnej gmina Strzelce Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-13 15:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2017-10-13 15:00:01 dodanie dokumentu
Karta informacyjna nr 3/2017 Beata Gawryszczak 2017-10-13 12:16:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/240/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2017 roku Beata Gawryszczak 2017-10-13 12:09:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:53:17 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:50:10 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:49:54 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:47:43 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:47:30 usunięcie załacznika
Artur Gierula - oświadczenie według stanu na dzień 27.09.2017r. Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:38:41 dodanie dokumentu
Zdzisław Góreczny - oświadczenie według stanu na dzień 30.09.2017r. Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:24:49 dodanie dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Beata Gawryszczak 2017-10-13 11:04:10 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736E Walewice- Emilianów- Łazinek- Orłów- Czarnów- Pniewo- st. kol. Żychlin- Grabów do drogi nr 583 (km 18+431 - 20+000); Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia- Kutno w miejsc. Jurków I (km 0+034 - 0+901); Modernizacja drogi powiatowej Nr 2119E Pniewo- Śleszyn- Wiskienica- Złaków Kościelny- Niedźwiada-do drogi krajowej nr 2 (km 4+937 - 5+938) (ZP.272.84.2017) Waldemar Kadłubowski 2017-10-13 09:46:01 dodanie dokumentu
Powiatowe jednostki organizacyjne Beata Gawryszczak 2017-10-13 08:29:19 edycja dokumentu
Powiatowe jednostki organizacyjne Beata Gawryszczak 2017-10-13 08:26:28 edycja dokumentu