Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2018-04-20 12:57:22 edycja dokumentu
Łukasz Ryzlak - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:22:11 dodanie dokumentu
Miszczak Halina - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:15:15 dodanie dokumentu
Magdalena Kacalak - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:12:59 dodanie dokumentu
Tomasz Kapruziak - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:11:03 dodanie dokumentu
Bartosz Czechowski - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:09:48 dodanie dokumentu
Joanna Gnatowska - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:07:50 dodanie dokumentu
Magdalena Jażdżewska - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:05:39 dodanie dokumentu
Jolanta Majchrzak - Kierownik Filii PUP w Żychlinie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 10:00:59 dodanie dokumentu
Paweł Peda - Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w kutnie - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:59:17 dodanie dokumentu
Urszula Macioszczyk - Dyrektor ZSZ Nr 2 w Kutnie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:52:37 dodanie dokumentu
Anna Majewska - Rau - Dyrektor Muzeum-Zamek w Oporowie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:50:49 dodanie dokumentu
Wojciech Banasiak - Dyrektor ZS Nr 3 w Kutnie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:49:00 dodanie dokumentu
Ewa Szulżycka - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Kutnie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:46:43 edycja dokumentu
Joanna Seweryn - PCPR w Kutnie, oświadczenie według stanu na 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:46:12 dodanie dokumentu
Ewa Szulżycka - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Kutnie, oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2017r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-20 09:32:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 292/XLIX/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-19 08:36:38 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2018-04-19 08:20:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-18 12:21:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznego systemu przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-18 12:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-18 12:07:13 dodanie dokumentu
Powiatowe służby, inspekcje i straże Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-18 08:53:31 edycja dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu Beata Gawryszczak 2018-04-18 08:16:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 878/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu realizacji inwestycji pod nazwami "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu ul. Żeromskiego w Żychlinie" Luiza Michalska 2018-04-17 14:46:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr 878/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu realizacji inwestycji pod nazwami "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu ul. Żeromskiego w Żychlinie" Luiza Michalska 2018-04-17 14:45:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 877/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2018-04-17 14:41:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 876/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie Luiza Michalska 2018-04-17 14:39:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 875/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie Luiza Michalska 2018-04-17 14:37:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 874/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2018 r. Luiza Michalska 2018-04-17 14:35:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 873/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Luiza Michalska 2018-04-17 14:33:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 872/263/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2017 rok Luiza Michalska 2018-04-17 14:30:08 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2018-04-17 14:12:13 edycja dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu Beata Gawryszczak 2018-04-17 12:36:32 edycja dokumentu
Budowa POW w Kutnie, ul. Oporowska 27 w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.8.2018.BM) Bartłomiej Michalak 2018-04-16 14:36:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-16 08:41:51 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2018-04-13 09:31:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy głównego specjalisty w Referacie Transportu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-12 14:13:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy głównego specjalisty w Referacie Transportu i Zarządzania Ruchem w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-12 13:30:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-12 13:05:56 dodanie dokumentu
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie odwołania Starosty Kutnowskiego Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2018-04-12 12:42:22 dodanie dokumentu