Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
9) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:27:25 dodanie dokumentu
8) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:25:52 dodanie dokumentu
7) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kutnowskiego Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:24:04 dodanie dokumentu
6) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:22:20 dodanie dokumentu
5) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:20:20 dodanie dokumentu
4) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutniew sprawie dodania załącznika nr 4 do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 - 2020 Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:18:38 dodanie dokumentu
3) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:16:24 dodanie dokumentu
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:13:51 dodanie dokumentu
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 - 2023 Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:11:33 dodanie dokumentu
XLV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 grudnia 2017r. godz. 10.00 Beata Gawryszczak 2017-12-11 13:08:38 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy w 2017 roku Elżbieta Filipiak 2017-12-11 11:04:32 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy w 2017 roku Elżbieta Filipiak 2017-12-08 12:17:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/301/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2023 Beata Gawryszczak 2017-12-07 08:26:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/300/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok Beata Gawryszczak 2017-12-07 08:24:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/299/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok Beata Gawryszczak 2017-12-07 08:22:23 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Beata Gawryszczak 2017-12-07 08:06:11 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-06 13:26:44 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-06 13:21:45 edycja dokumentu
Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2017 r. Małgorzata Świtkiewicz 2017-12-06 12:16:17 edycja dokumentu
Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2017 r. Małgorzata Świtkiewicz 2017-12-06 12:14:41 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Beata Gawryszczak 2017-12-06 11:12:05 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy w 2017 roku Elżbieta Filipiak 2017-12-06 11:06:16 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-05 09:07:04 edycja dokumentu
Wykaz organizacji, zadań i dotacji - tryb art. 19a - "małe granty" stan na dzień 1 grudnia 2017r. Beata Gawryszczak 2017-12-04 14:30:08 dodanie dokumentu
Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 272/XLIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2017 roku Beata Gawryszczak 2017-12-04 14:10:47 edycja dokumentu
Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 272/XLIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2017 roku Beata Gawryszczak 2017-12-04 14:09:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 781/232/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017 roku Beata Gawryszczak 2017-12-04 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 780/232/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Beata Gawryszczak 2017-12-04 13:19:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 779/232/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017 roku Beata Gawryszczak 2017-12-04 13:16:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 12:01:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:59:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:53:10 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:53:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:52:59 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:52:52 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym Beata Gawryszczak 2017-12-04 11:52:42 usunięcie załacznika
Małgorzata Czerwińska - Z-ca Dyrektora PUP w Kutnie, oświadczenie według stanu na dzień 23.11.2017r. Beata Gawryszczak 2017-12-04 10:38:47 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-01 15:28:23 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-01 15:27:21 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2017-12-01 15:26:01 edycja dokumentu