Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie  dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowymw Kutnie, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Starosta Kutnowski

( Powiat Kutnowski, Regon: 611016146 )

Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 – Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Wydział Finansowy, Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu, Referat Promocji i Informacji, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Audytor wewnetrzny, Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

99-300 Kutno, ul. S.Staszica 27 – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

99-300 Kutno, ul. Oporowska 7 - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

99-300 Kutno, ul. Szpitalna 7 – Wydział Drogownictwa

99-300 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 7 – Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji i Kartografii, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Pelnomocnik Starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922).  W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Starosty Kutnowskiego  w trybie art. 33 w/w ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gawryszczak 03-11-2016 10:35:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gawryszczak 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Beata Gawryszczak 23-06-2017 10:11:03