Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
7) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały Nr 151/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, zmienionej uchwałą Nr 198/XXXIII/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 stycznia 2017 roku 2017-06-19 12:47:01
6) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Bursy nr 1 w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-06-19 12:42:55
5) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-06-19 12:40:38
4) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 2017-06-19 12:37:26
3) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 - 2023 2017-06-19 12:35:30
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2016 rok 2017-06-19 12:33:28
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-19 12:31:28