Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
17) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały nr 116/XX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 2016-11-18 14:34:18
16) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego 2016-11-18 14:31:24
15) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.St.Staszica w Kutnie 2016-11-18 14:28:59
14) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St.Staszica w Kutnie 2016-11-18 14:27:06
13) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego oraz Zarządu Powiatu w Kutnie 2016-11-18 14:25:02
12) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kutnowskiego 2016-11-18 14:23:16
11) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-11-18 14:20:59
10) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2017 roku 2016-11-18 14:17:43
9) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Kutnowskiego 2016-11-18 14:15:11
8) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Kutnowskiego, zwanych "Strategią Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020" 2016-11-18 14:13:30
7) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu 2016-11-18 14:09:58
6) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu 2016-11-18 14:08:22
5) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu 2016-11-18 14:06:04
4) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym 2016-11-18 14:03:56
3) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-11-18 14:01:42
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok 2016-11-18 13:58:47
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2019 2016-11-18 13:57:01