Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
10) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie przekazania skargi według właściwości 2016-04-04 09:24:37
9) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką części ułamkowej nieruchomości 2016-04-04 09:22:28
8) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 2016-04-04 09:20:12
7) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Kutnowskiego, zwanych "Strategią Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020" 2016-04-04 09:17:50
6) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie 2016-04-04 09:04:26
5) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie przyjęcia przez Powiat Kutnowski dotacji od Gminy Dąbrowice na przebudowę drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol 2016-04-04 09:01:36
4) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego 2016-04-04 08:53:43
3) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego 2016-04-04 08:51:54
2) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok 2016-04-04 08:47:20
1) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2019 2016-04-04 08:45:46