Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie okreslenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-04-09 11:26:12
b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Kutnowski na rzecz Gminy Strzelce 2015-04-09 11:19:46
c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie 2015-04-09 11:08:04
d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie 2015-04-09 10:38:21
e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie na 2015 rok 2015-04-09 10:30:30
f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Kutnowskiego 2015-04-09 10:27:58
g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok 2015-04-09 10:24:13
h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2018 2015-04-09 10:20:35
i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 2015-04-09 10:16:13